Kişisel Verilen Korunması

 • ÜÇER ZIMPARA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 • Aşağıda kişisel verilerinizin Üçer Zımpara Taşı San. ve Tic. Ltd.Şti (“ÜÇER ZIMPARA”) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.


  a) Veri Sorumlusu Hakkında

  Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında ÜÇER ZIMPARA tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında ÜÇER ZIMPARA veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.


  b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

  Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: ÜÇER ZIMPARA ya da ÜÇER ZIMPARA ’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ÜÇER ZIMPARA ’in ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile ÜÇER ZIMPARA ’in insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaçları ve tüm detayları yukarıda yer alan “ÜÇER ZIMPARA Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası” dokümanında bulabilirsiniz.


  c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

  Kişisel verileriniz, ÜÇER ZIMPARA hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: ÜÇER ZIMPARA ’in ya da ÜÇER ZIMPARA ’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ÜÇER ZIMPARA ’in ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile ÜÇER ZIMPARA ’in insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.


  d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

  ÜÇER ZIMPARA ’in faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, internet siteleri, ÜÇER ZIMPARA temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.


  e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

  Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ÜÇER ZIMPARA ’e yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler ÜÇER ZIMPARA tarafından duyurulacaktır.
  Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.


  f) İletişim Bilgileri


  Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı info@ucer.com.tr mail adresine gönderebilirsiniz.